پیام ریاست واحد

 • شرح وظايف رئيس واحد
 • اجراي دقيق دستورالعملها و ضوابط مصوب در زمينه سياستهاي كلي دانشگاه آزاد اسلامي
 • ايجاد زمينه‌هاي مناسب و نظارت ب حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رياست دانشگاه ابلاغ مي‌شود
 • هدايت امور و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجوئي در چهارچوب خط مشي‌هاي تعيين شده
 • صدور دستورالعملهاي لازم به منظور هدايت واحدهاي سازماني تحت سرپرستي
 • تامين نيروي انساني لازم در چهارچوب تشكيلات و پستهاي سازماني مصوب با كسب مجوز از سازمان مركزي دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، دانشجوئي، پژوهشي و انضباطي اعضاي هيأت علمي
 • اتخاذ تصميم درمورد كليه فعاليت‌هاي اداري، مالي و استخدامي در قالب مقررات جاري
 • ارزيابي كار ساليانه واحد و گزارش آن به رياست دانشگاه آزاد اسلامي
 • پيشنهاد بودجه ساليانه واحد به مراجع ذيربط
 • بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي سازماني تحت سرپرستي وطرح موارد خاص در شوراي واحد
 • انجام ساير امور مربوط

 

دكتر محمود مختاري

تلفن :05632495100

تلفن داخلی :179روسای سابق واحد

بدون تصویر
آقای دكتر محمود مختاري
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-كشاورزي - اكولوژي گياهان زراعي
دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ شروع ریاست: 1396
تاریخ خاتمه ریاست: ادامه دارد
بدون تصویر
آقای حسين اسفرقي
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد-برق - قدرت
دانشگاه فارغ التحصیلی : فردوسي مشهد
تاریخ شروع ریاست: 1391
تاریخ خاتمه ریاست: 1396
بدون تصویر
آقای سید مهدی جوادزاده
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد-زراعت
دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
تاریخ شروع ریاست: 1384
تاریخ خاتمه ریاست: 1391
بدون تصویر
آقای احمد پری پور
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد-حسابداری
دانشگاه فارغ التحصیلی :
تاریخ شروع ریاست: 1381
تاریخ خاتمه ریاست: 1384
بدون تصویر
آقای محمدعلي نوري ابوذري
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد-مديريت آموزشي
دانشگاه فارغ التحصیلی : ----
تاریخ شروع ریاست: 1379
تاریخ خاتمه ریاست: 1381

ریاست دانشگاه

- انجام امور اداری و دفتری رئيس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی و بين المللی و دانشگاهی.

 - دريافت مکاتبات واحدهای دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات ، دستورات و نظرات رئيس دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و موسسات و سازمان های خارج از دانشگاه.

- انجام هماهنگی در ملاقات های عمومی رئيس دانشگاه با ارباب رجوع .

- انجام هماهنگی در ملاقات های روتين دفتر با رئيس دانشگاه. - هماهنگی در امور جاری دفتر. - انجام ساير امور محوله از سوی رياست دانشگاه.........

- برنامه ريزی امور حوزه رياست دانشگاه. - نظارت بر امور دبيرخانه ها و شورای حوزه رياست.

- تنظيم سيستم ارتباط معاونين.

- برگزاری جلسات هماهنگی مديران حوزه رياست.

- نظارت بر فعاليت کميته های اجرايی حوزه رياست.

- حضور در جلساتی که از طرف رياست دانشگاه تفويض می گردد.

 

الهه فلاحتي

تلفن :05632495101

تلفن داخلی :176معرفی حراست

سيدجواد جوادپور

تلفن :05632495104

تلفن داخلی :32495122-056 داخلي170اطلاعیه های حراست


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مزايده اموال مازادسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده دواتاق از ساختمان ضلع غربي(قديم سما)سيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده انبار ايرانيتيسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده اجاره زمين شماره2 (22 هكتاري)سيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده كارگاه چوبسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده سوله ورزشي و بدنسازيسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده اغذيهسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده بوفهسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
مزايده كافي نتسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۶/۲۰دانلود
كارت رايگان پاركينگسيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۲/۲۹
حراست آماده دريافت نظرات و...سيدجواد جوادپور۱۳۹۸/۰۲/۲۹

فرم های حراست

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حراست

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

ارسال نظر و شکایات


حراست آماده دریافت نظرات،انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد.شما می توانید با اطمینان از محرمانه باقی ماندن اطلاعات خود هرگونه نظر و انتقادای را با حراست در میان بگذارید.

از اینکه حراست را امین خود می دانید،سپاسگذاریم.


تلفن: 256406-0563

ارسال نظر و شکایات:

حوزه:

زیر بخش:
معرفی حوزه آموزش نیروی انسانی

دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی با فراهم نمودن آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت کارکنان فرصتی را برای یادگیری بیشتر و به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل فراهم می‌سازد. 

اطلاعیه های حوزه آموزش نیروی انسانی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های ثبت شده حوزه آموزش نیروی انسانی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های ثبت شده حوزه آموزش نیروی انسانی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور شاهد و ایثارگر

اطلاعیه های حوزه امور شاهد و ایثارگر


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های ثبت شده حوزه امور شاهد و ایثارگر

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های ثبت شده حوزه امور شاهد و ایثارگر

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اطلاعیه های دفتر عمران و فنی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی دفتر فرهنگ

حسن زحمتكار

تلفن :05632495103

تلفن داخلی :132اطلاعیه های دفتر فرهنگ


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
ثبت نام عتباتحسن زحمتكار۱۳۹۴/۱۰/۰۷
تمديد ثبت نام ازدواج دانشجوييحسن زحمتكار۱۳۹۴/۱۰/۰۱
معرفي نفرات برتر مسابقات شفاهي قرآن و عترت بخش دانشجويان و كاركنانحسن زحمتكار۱۳۹۴/۱۰/۰۱
جلسه پاتوقحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۲۳
بازديد دانشجويان خواهر از اماكن تاريخيحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۱۴
تمديد مجدد مهلت ثبت نام نوزدهمين دوره ازدواج دانشجوييحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۷
بازديد از اماكن تاريخيحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۷
مسابقه كتابخواني به مناسبت روز دانشجوحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۷
اطلاعيه ثبت نام سينما براي دانشجويان خواهرحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۴
منابع امتحان كتبي مسابقات قرآن و عترتحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۳
كارگاه روخواني و تجويد قرآنحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۳
تغيير آزمون كتبي مسابقات قرآن و عترتحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۹/۰۲
كرسي آزاد انديشي نماز و عاشوراحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۸/۱۷
مسابقات شفاهي قرآن و عترتحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۸/۱۳
دومين همايش سبك زندگي اسلاميحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۸/۱۳
تغيير اطلاعيه نوزدهمين دوره ازدواج دانشجوييحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۸/۰۵
برگزاري دومين همايش سبك زندگي اسلامي با حضور حجةالاسلام دهنويحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۷/۲۸
بيست و يكيمين جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن و عترتحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۷/۲۸
برگزاري كرسي آزاد انديشي با موضوع نماز در جايگاه عاشوراحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوزدهمين دوره ازدواج دانشجوييحسن زحمتكار۱۳۹۴/۰۸/۲۵

فرم های دفتر فرهنگ

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های دفتر فرهنگ

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

تشکل های سیاسی


معرفی تشکل های سیاسی دانشگاه:

هیئت های مذهبی

معرفی دفتر عمران و فنی

اطلاعیه های دفتر عمران و فنی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های دفتر عمران و فنی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های دفتر عمران و فنی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

کارکنان بخش ریاست

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:اشرف هادي زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - ادبيات - پيام نور قاين

حوزه مربوطه: کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

تلفن داخلی : 101

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:الهه فلاحتي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه

حوزه مربوطه: حوزه ریاست

تلفن تماس : 05632495101

تلفن داخلی : 176

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حسن زحمتكار

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حوزوي-سطح 2 - حوزه علميه مشهد

حوزه مربوطه: مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

تلفن تماس : 05632495103

تلفن داخلی : 132

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:دكتر محمود مختاري

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - كشاورزي - اكولوژي گياهان زراعي - دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه مربوطه: ریاست واحد

تلفن تماس : 05632495100

تلفن داخلی : 179

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:سيدجواد جوادپور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - عمران- سازه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

حوزه مربوطه: مدیر حراست

تلفن تماس : 05632495104

تلفن داخلی : 32495122-056 داخلي170

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:لیلی شاهدي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - عمران- سازه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

حوزه مربوطه: کارشناس دفتر عمران و فنی

تلفن تماس : 05632495132

تلفن داخلی : 128