معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161معرفی حوزه آموزش

محمد نوري ابوذري

تلفن :32495111

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم99 در سامانه آموزشيارمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۹دانلود
قابل توجه دانشجویان دکتری آزمون جامع نیمسال اول99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۷
راهنماي بارگذاري مدارك در سامانه آموزشيار ويِژه دانشجويان ورودي بهمن99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۴دانلود
برنامه زمان برگزاري امتحان جامع نيمسال اول 99 در بخش كتبي و شفاهيمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۴دانلود
برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۸
نحوه ارزشيابي اساتيد در سامانه آموزشيارمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۶
اطلاعيه مهم در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه امتحانيمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۵
اطلاعيه شيوه صحت سنجي شماره تلفن همراه دانشجويانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۶دانلود
مهم - اطلاعیه بازه امتحانات نیمسال اول99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۲
تمدید زمان ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۰۱
اطلاعیه بازه امتحانات نیمسال اول99 محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۲۵
قابل توجه دانشجويان ارشدتجارت الكتونيك ورودي99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۰۸
قابل توجه دانشجويان ارشد بانكداري اسلامي ورودي99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۰۸
قابل توجه دانشجویان دکتری(زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال اول99)محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۰۵
قابل توجه دانشجويان استاد راستگو نژادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۰۱
قابل توجه دانشجويان ورودي 99 كه به دليل مرتبط بودن رشته تحصيلي پايه و يا تطبيق دروس نياز به حذف درس دارندمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۸/۲۵
قابل توجه دانشجوياني كه نسبت به پرداخت شهريه اقدام ننموه ندمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۸/۲۵
قابل توجه دانشجویان درس فارسی پیش استاد کاهیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۸/۲۰
راهنمای هفته های زوج و فرد نیمسال اول99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۸/۱۹دانلود
قابل توجه دانشجويان ورودي 99 كه هنوز نسبت به پرداخت شهريه اقدام ننموده اندمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۸/۱۹

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تسويه حساب فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۹/۱۹دانلود
انصراف از تحصيلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۸/۲۱دانلود
مرخصي تحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۳۰دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
معرفي به استادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
مجوز فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
معرفي ماده 55محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
فرم تغيير نمرهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
ترميم معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مفقودي مداركمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
محرومينمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي1محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي2محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حسابمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

زهره سبزيان

تلفن :32495119

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
ثبت نام جديد الورودهازهره سبزيان۱۳۹۷/۰۸/۰۶دانلود
اطلاعيه ثبت نام ورودي هاي نيمسال اول 98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۶/۲۲دانلود
روزشمار آموزشي ترم اول98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۲۵دانلود
مدارك لازم جهت ثبت نامزهره سبزيان۱۳۹۴/۰۶/۱۸

فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

زهرا مزاري

تلفن :32495112

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تقويم آموزشي نيمسال دوم96زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96زهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)زهرا مزاري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95زهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم تغيير نمرهزهرا مزاري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷دانلود
فرم ترمیم معدلزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نياززهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويمزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مداركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۶

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مفقودي مدركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حساب فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مجوز فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه هیأت علمی

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161اطلاعیه های حوزه هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
جلسه اعضای هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷

فرم های حوزه هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نمون برگ ترفیع سالیانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۲/۱۱دانلود
نمون برگ ارتقا به دانشیاریمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

بخشنامه های حوزه هیأت علمی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تبديل وضعيت دانشجو به شيوه آموزش محورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۲۰دانلود
نمون برگ طرح درس ترمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
نمون برگ برنامه تدريس و حضورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
انتقال قرزندان هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۸دانلود
آیین نامه اعطای پژوهانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود
شیوه نامه طرح کهادمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصاد

  --------------------
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  05632495110161
  عمران و معماریمهندس ابراهيم ميرزايي

  ----------310
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------262

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/11/07 الي 1396/11/12

  شروع كلاسها: 1396/11/14

  حذف و اضافه: 1396/11/28 الي 1396/12/03

  پايان كلاسها: 1397/03/24

  امتحانات پايان ترم: 1397/03/27 الي 1397/04/07

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون): دوره های کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوستهمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۱۱/۰۴
  مهم: ثبت نام آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1400 تمدید شدمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۱۱/۰۳
  مسابقه ملی دانشجویی بتن 1400مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۱۰/۳۰دانلود
  راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم99 در سامانه آموزشيارمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۹دانلود
  قابل توجه دانشجویان دکتری آزمون جامع نیمسال اول99مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  راهنماي بارگذاري مدارك در سامانه آموزشيار ويِژه دانشجويان ورودي بهمن99مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۴دانلود
  برنامه زمان برگزاري امتحان جامع نيمسال اول 99 در بخش كتبي و شفاهيمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۲۴دانلود
  برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم99مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  نحوه ارزشيابي اساتيد در سامانه آموزشيارمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  اطلاعيه مهم در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه امتحانيمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  قابل توجه دانشجويان دكتري: شيوه نامه اجرايي و بازه زماني آزمون جامعمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۱۰/۱۶دانلود
  اطلاعيه شيوه صحت سنجي شماره تلفن همراه دانشجويانمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۶دانلود
  قابل توجه دانشجويان دكتري آماده پيش دفاع از رسالهمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۱۰/۰۸دانلود
  مهم - اطلاعیه بازه امتحانات نیمسال اول99مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  تمدید زمان ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۱۰/۰۱
  25 آذرماه روز گرامی داشت پژوهش بر اساتید فرهیخته و دانشجویان محقق مبارک بادمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۹/۲۶دانلود
  پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی در واحد قاینات...مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۹/۲۶دانلود
  اطلاعیه بازه امتحانات نیمسال اول99 مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۹/۲۵
  هفته آخر دی ماه: برگزاری آزمون جامع دکتری....مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۹/۲۴
  پیام تبریک به مناسبت روز دانشجومدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۹/۱۶دانلود

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن تماس : 32495105

  تلفن داخلی : 308

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگا آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن تماس : 32495112

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهره سبزيان

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - كامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن تماس : 32495119

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: کارشناس کارگزینی هیئت علمی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن تماس : 32495111

  تلفن داخلی : 172