معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161معرفی حوزه آموزش

محمد نوري ابوذري

تلفن :32495111

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تقویم آموزشی نیمسال اول99محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۱۳دانلود
قابل توجه دانشجویان ادبیات کودکان استاد کاهیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۵
قابل توجه درانشجويان گرامي(مهم)محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۴
شروع كلاسهاي نيمسال تابستان و چگونگي شركت در آنمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۳
لیست دروس عملی نیمسال دوم جهت برگزاری حضوری از روز شنبه چهارم مردادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۱دانلود
اطلاعیه خیلی مهممحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۴/۳۱
دروس ارائه شده نیمسال تابستان98محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۴/۲۸دانلود
زمان انتخاب واحد، شروع کلاسها وامتحانات ترم تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۴/۱۷
دریافت مجدد کارت ورود به جلسه امتحانیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۳/۲۷
دستوالعمل امتحانات نیمسال دوممحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۳/۲۰
قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی استاد تقی زادهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۳/۲۰
زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم98محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۳/۱۸
اطلاعیه(مهم)در خصوص تحویل دانشنامه تحصیلیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۲/۲۴
مهم (تعطیلی کلاسها در 12 و 13 فروردین ماه)محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۱/۰۹
مهم (زمان شروع مجدد کلاسهای مجازی)محمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۱/۰۹
توضیحاتی در خصوص کلاسهای مجازیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۱۲/۲۱
برنامه كلاسهاي مجازي سه شنبه 20 اسفندماهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۱۲/۱۹دانلود
ارائه کد جدید درس دفاع مقدسمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۱۲/۰۱
قابل توجه دانشجویان دکتر طاهریمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۱۱/۲۹
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا ناعمیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۱۱/۲۶

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تسويه حساب فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۹/۱۹دانلود
انصراف از تحصيلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۸/۲۱دانلود
مرخصي تحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۳۰دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
معرفي به استادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
مجوز فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
معرفي ماده 55محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
فرم تغيير نمرهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
ترميم معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مفقودي مداركمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
محرومينمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي1محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي2محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حسابمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

زهره سبزيان

تلفن :32495119

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
ثبت نام جديد الورودهازهره سبزيان۱۳۹۷/۰۸/۰۶دانلود
اطلاعيه ثبت نام ورودي هاي نيمسال اول 98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۶/۲۲دانلود
روزشمار آموزشي ترم اول98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۲۵دانلود
مدارك لازم جهت ثبت نامزهره سبزيان۱۳۹۴/۰۶/۱۸

فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

زهرا مزاري

تلفن :32495112

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تقويم آموزشي نيمسال دوم96زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96زهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)زهرا مزاري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95زهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم تغيير نمرهزهرا مزاري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷دانلود
فرم ترمیم معدلزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نياززهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويمزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مداركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۶

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مفقودي مدركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حساب فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مجوز فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه هیأت علمی

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161اطلاعیه های حوزه هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
جلسه اعضای هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷

فرم های حوزه هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نمون برگ ترفیع سالیانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۲/۱۱دانلود
نمون برگ ارتقا به دانشیاریمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

بخشنامه های حوزه هیأت علمی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تبديل وضعيت دانشجو به شيوه آموزش محورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۲۰دانلود
نمون برگ طرح درس ترمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
نمون برگ برنامه تدريس و حضورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
انتقال قرزندان هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۸دانلود
آیین نامه اعطای پژوهانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود
شیوه نامه طرح کهادمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصاد

  --------------------
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  05632495110161
  عمران و معماریمهندس ابراهيم ميرزايي

  ----------310
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------262

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/11/07 الي 1396/11/12

  شروع كلاسها: 1396/11/14

  حذف و اضافه: 1396/11/28 الي 1396/12/03

  پايان كلاسها: 1397/03/24

  امتحانات پايان ترم: 1397/03/27 الي 1397/04/07

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  فهرست دوره هاي توانمند سازي ويژه اساتيد(علوم انسانی و هنر)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۱۹دانلود
  چگونگي اعطاي مرخصي بدون حقوق به اعضاي هيات علميمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۱۳دانلود
  تقویم آموزشی نیمسال اول99مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۱۳دانلود
  قابل توجه اساتید و دانشجویان: تشخیص نوع مجله و نوع مقاله در سایت وزارت علوممدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۱۳دانلود
  ثبت نام در دوره های ضیافت اندیشه اساتیدمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۱۰
  برنامه زمانبندی آزمون جامع(روانشناسی تربیتی و دکتری)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۱۰دانلود
  ثبت نام دوره هاي آموزشي ويژه اساتيد گروه علوم انسانيمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۸
  ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم 98-99مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۶
  برنامه آزمون جامع(کتبی) کلیه رشته ها نیمسال دوم 98 - خراسان جنوبیمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۷دانلود
  قابل توجه دانشجویان ادبیات کودکان استاد کاهیمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۵
  قابل توجه درانشجويان گرامي(مهم)مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۴
  جزئيات برگزاري آزمون مسابقه اخلاق خانوادهمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۴
  شروع كلاسهاي نيمسال تابستان و چگونگي شركت در آنمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۳
  لیست دروس عملی نیمسال دوم جهت برگزاری حضوری از روز شنبه چهارم مردادمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۵/۰۱دانلود
  تغيير زمان برگزاري آزمون مسابقه كتابخواني(ويژه اساتيد و كاركنان)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۱
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 1400 - 1399(علوم انساني و علوم پزشكي)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۵/۰۱دانلود
  اطلاعیه خیلی مهممدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۴/۳۱
  مستندسازی و ثبت تاریخ شفاهی پدیده بیماری کرونامدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۴/۳۰دانلود
  ثبت نمرات نيمسال دوم توسط اساتيدمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۹/۰۴/۳۰دانلود
  دروس ارائه شده نیمسال تابستان98مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۹/۰۴/۲۸دانلود

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن تماس : 32495105

  تلفن داخلی : 308

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگا آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن تماس : 32495112

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهره سبزيان

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - كامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن تماس : 32495119

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: کارشناس کارگزینی هیئت علمی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن تماس : 32495111

  تلفن داخلی : 172