معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

حميد طاهري

تلفن :32495110

تلفن داخلی :160معرفی حوزه آموزش

محمد نوري ابوذري

تلفن :32495111

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
اطلاعيه شروع كلاسها در سال1397محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۱/۱۵
قابل توجه دانشجويان حسابداري صنعتي3 استاد كورانيانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۲/۱۵
قابل توجه دانشجويان دكتري حسابداريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۲/۱۵
اعلام زمان حذف واضافهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۱۷
دروس اختصاصي ارائه شده ترم دوم 96 محمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۰۶دانلود
دروس عمومي ارائه شده ترم دوم 96محمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۰۶دانلود
تعطيلي كلاسهاي جمعه96/2/22محمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعطيلي آخر سال كلاسهاي ارشد و دكترامحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تصميم گيري در مسائل مالي دكتر لاريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تعطيلي روز پنجشنبه 12/12محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تعطيلي كلاسهاي روز جمعه 22 بهمن 95محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تقويم آموزشي(هفته زوج /فرد) نيمسال دوم 96-95محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۱/۱۱
تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۱/۰۴
تغيير تاريخ امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۰/۲۰
قابل توجه كليه دانشجويانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۹/۲۱
فرم هاي جذب اساتيد حق التدريس محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۹/۱۱دانلود
پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۸/۰۴
دانشجويان آقاي دكتر فرخيمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۷/۱۹
دانشجويان ارشد حسابداري درس تحليل آماريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۷/۱۶
قابل توجه دانشجويان ارشدمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۷/۰۷

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
انصراف از تحصيلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي ماده 55محمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
تسويه حسابمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي به استادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
مرخصي تحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

بسیبسی

زهره سبزيان

تلفن :32495119

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
دانشجویان فارغ التحصیلزهره سبزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۴
مدارك لازم جهت ثبت نامزهره سبزيان۱۳۹۴/۰۶/۱۸

فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم های مفقودی مدارکزهره سبزيان۱۳۹۵/۱۰/۰۷دانلود
فرم تسويه حساب فارغ التحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مجوز فارغ التحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم ماده 55 آموزشيزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم حذف ترم تحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي جهت ترم تابستانزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم ترميم معدلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
پيش نويس انتخاب واحدزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

زهرا مزاري

تلفن :32495112

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تقويم آموزشي نيمسال دوم96زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96زهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)زهرا مزاري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95زهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷دانلود
فرم ترمیم معدلزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نياززهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويمزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
اطلاعيه مهم امور فارغ التحصيلان و مشمولينليلا خدادادزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۲

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه کارگزینی هیأت علمیاطلاعیه های حوزه کارگزینی هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصاد

  --------------------
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  ----------223
  عمران و معماریمهندس ابراهيم ميرزايي

  ----------310
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------262

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/11/07 الي 1396/11/12

  شروع كلاسها: 1396/11/14

  حذف و اضافه: 1396/11/28 الي 1396/12/03

  پايان كلاسها: 1397/03/24

  امتحانات پايان ترم: 1397/03/27 الي 1397/04/07

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  اطلاعيه شروع كلاسها در سال1397مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۱/۱۵
  كلاس آقاي طيبکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۱۲/۱۶
  قابل توجه دانشجويان حسابداري صنعتي3 استاد كورانيانمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۲/۱۵
  قابل توجه دانشجويان دكتري حسابداريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۲/۱۵
  اعلام زمان حذف واضافهمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۱۷
  دروس اختصاصي ارائه شده ترم دوم 96 مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۰۶دانلود
  دروس عمومي ارائه شده ترم دوم 96مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۱۱/۰۶دانلود
  زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) کارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
  اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
  قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
  قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)کارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  قابل توجه دانشجويان گراميکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
  قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
  تقويم آموزشي نيمسال دوم96کارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
  تقويم آموزشي(هفته هاي زوج و فرد)کارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۱۰/۱۴
  كلاسهاي جبراني دكتر دستجرديکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۱۰/۰۵
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96کارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
  قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
  قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريکارشناس امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
  كلاسهاي روز پنجشنبه 18 و جمعه 19 آبانکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۸/۱۰

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن تماس : 32495105

  تلفن داخلی : 308

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:حميد طاهري

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - رياضي - آزاد اسلامي واحد مشهد

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن تماس : 32495110

  تلفن داخلی : 160

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگا آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن تماس : 32495112

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهره سبزيان

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - كامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن تماس : 32495119

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن تماس : 32495111

  تلفن داخلی : 172