معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

حميد طاهري

تلفن :32495110

تلفن داخلی :160معرفی حوزه آموزش

محمد نوري ابوذري

تلفن :32495111

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۹
برنامه زوج وفرد اول98محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۲دانلود
تقویم آموزشی نیمسال اول98محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۱دانلود
قابل توجه دانشجویان دروس زبان پیش و عمومی دکتر اسداللهیمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۱۴
اطلاعیه شروع کلاسهای نیمسال تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۱۴
قابل توجه دانشجويان و مراجعين محترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۲۴
زمان شروع كلاسهاي روز چهارشنبه (بيست و سوم ماه مبارك رمضان)محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷
زمان دريافت كارت ورود به جلسه امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۹
زمان برگزاري كلاس جبراني اقتصاد خرد استاد احمدپورمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۳۱
قابل توجه دانشجويان استاد اكبريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۲۹
تغيير زمان برگزاري آزمون جامع دكتريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۲۳
زمان و مكان برگزاري آزمون جامع دكتري نيمسال دوم97محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۱۶
قابل توجه دانشجويان استاد اكبريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۱۵
قابل توجه دانشجويان رياضي پايه استاد دروازه بان زادهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۲۵
قابل توجه دانشجويان مديريت توليد آقاي تقي زادهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۲۴
آغاز فعاليت هاي آموزشي سال جديدمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۱۷
اطلاعيه در خصوص پايان كلاسها و شروع كلاسها در ايام عيدمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۲۱
قابل توجه دانشجویان استاد محمدعلی نوریمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۲۰
قابل توجه دانشجویان دکتر مختاریمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۱۸
قابل توجه دانشجويان خانم احمدپورمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۱۳

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مرخصي تحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۳۰دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
انصراف از تحصيلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
معرفي به استادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
تسويه حساب فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
مجوز فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
معرفي ماده 55محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
نمونه برگ طرح سوالمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۳۰دانلود
فرم تغيير نمرهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
ترميم معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مفقودي مداركمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
محرومينمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي1محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي2محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حسابمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

زهره سبزيان

تلفن :32495119

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
ثبت نام جديد الورودهازهره سبزيان۱۳۹۷/۰۸/۰۶دانلود
اطلاعيه ثبت نام ورودي هاي نيمسال اول 98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۶/۲۲دانلود
روزشمار آموزشي ترم اول98-97زهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۲۵دانلود
مدارك لازم جهت ثبت نامزهره سبزيان۱۳۹۴/۰۶/۱۸

فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيلزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيليزهره سبزيان۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

زهرا مزاري

تلفن :32495112

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تقويم آموزشي نيمسال دوم96زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96زهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)زهرا مزاري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95زهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم تغيير نمرهزهرا مزاري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷دانلود
فرم ترمیم معدلزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نياززهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويمزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مداركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۶

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مفقودي مدركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حساب فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مجوز فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه کارگزینی هیأت علمیاطلاعیه های حوزه کارگزینی هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصاد

  --------------------
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  --------------------
  عمران و معماریمهندس ابراهيم ميرزايي

  ----------310
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------262

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/11/07 الي 1396/11/12

  شروع كلاسها: 1396/11/14

  حذف و اضافه: 1396/11/28 الي 1396/12/03

  پايان كلاسها: 1397/03/24

  امتحانات پايان ترم: 1397/03/27 الي 1397/04/07

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  زمان دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال تابستانمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۹
  برنامه زوج وفرد اول98مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۲دانلود
  تقویم آموزشی نیمسال اول98مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۱دانلود
  قابل توجه دانشجویان دروس زبان پیش و عمومی دکتر اسداللهیمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۱۴
  اطلاعیه شروع کلاسهای نیمسال تابستانمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۱۴
  قابل توجه دانشجويان و مراجعين محترممدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۲۴
  زمان شروع كلاسهاي روز چهارشنبه (بيست و سوم ماه مبارك رمضان)مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷
  زمان دريافت كارت ورود به جلسه امتحاناتمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۵/۰۹
  زمان برگزاري كلاس جبراني اقتصاد خرد استاد احمدپورمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  قابل توجه دانشجويان استاد اكبريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۲۹
  تغيير زمان برگزاري آزمون جامع دكتريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  زمان و مكان برگزاري آزمون جامع دكتري نيمسال دوم97مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۱۶
  قابل توجه دانشجويان استاد اكبريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۲/۱۵
  قابل توجه دانشجويان رياضي پايه استاد دروازه بان زادهمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۲۵
  قابل توجه دانشجويان مديريت توليد آقاي تقي زادهمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۲۴
  آغاز فعاليت هاي آموزشي سال جديدمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  اطلاعيه در خصوص پايان كلاسها و شروع كلاسها در ايام عيدمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  قابل توجه دانشجویان استاد محمدعلی نوریمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  قابل توجه دانشجویان دکتر مختاریمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  قابل توجه دانشجويان خانم احمدپورمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۱۲/۱۳

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن تماس : 32495105

  تلفن داخلی : 308

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:حميد طاهري

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - رياضي - آزاد اسلامي واحد مشهد

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن تماس : 32495110

  تلفن داخلی : 160

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگا آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن تماس : 32495112

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهره سبزيان

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - كامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن تماس : 32495119

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن تماس : 32495111

  تلفن داخلی : 172