معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161معرفی حوزه آموزش

محمد نوري ابوذري

تلفن :32495111

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
اطلاعيه برگزاري كلاسها بصورت حضوريمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۹/۰۳
به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري كه متقاضي شركت در آزمون جامع نيمسال 4001 هستند مي رساند:محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۹/۰۳
شيوه نامه اجرايي آزمون جامع 4001 دكتريمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۸/۲۲دانلود
راهنماي ورود به آموزشيار و همچنين شركت در كلاسهاي مجازيمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۸/۰۹دانلود
راهنماي مراحل ثبت نام دانشجويان ورودي 1400محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۸دانلود
عضويت در كانال اطلاع رساني واحد قاينات(آيگپ)محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اعلام نتيجه كارشناسي ارشد 1400محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۷دانلود
راهنماي ورود دانشجويان به آموزشيارمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۶دانلود
راهنماي ورود به كلاسهاي مجازيمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۱۷دانلود
راهنماي بارگذاري مدارك وروديهاي1400محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۱۰دانلود
ليست دروس عموميمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۱۰دانلود
راهنماي حذف و اضافهمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۱۰دانلود
قابل توجه دانشجویان دکتر طاهریمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۰۲
راهنمای ثبت نام دانشجویان جدید الورود مهر1400محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۰۲دانلود
اصلاحیه بخشنامه درس انس با قرآن کریممحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۰۲دانلود
بازه حذف و اضافهمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۶/۳۰
آيين نامه درس انس با قرآن جهت تمام مقاطع تحصيلي از مهر1400محمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۶/۳۰دانلود
شروع کلاسهای مجازی نیمسال جاریمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۶/۲۸
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در حال دفاع از پایان نامهمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۶/۲۷
راهنماي ثبت درخواست انتخاب واحدمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۶/۲۴

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تسويه حساب فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۹/۱۹دانلود
انصراف از تحصيلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۸/۲۱دانلود
مرخصي تحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۴/۳۰دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
معرفي به استادمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۷دانلود
مجوز فارغ التحصيليمحمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
معرفي ماده 55محمد نوري ابوذري۱۳۹۸/۰۳/۰۱دانلود
فرم تغيير نمرهمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
ترميم معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مفقودي مداركمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
محرومينمحمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي1محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
معادلسازي2محمد نوري ابوذري۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حسابمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

اشرف هادي زاده

تلفن :32495122

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم انصراف از تحصيلاشرف هادي زاده۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيلاشرف هادي زاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيلياشرف هادي زاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

زهرا مزاري

تلفن :32495112

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
زمان ثبت نام وتشكيل پرونده دانشجويان وروديهاي بهمن96 (بدون آزمون) زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعيه در خصوص انتخاب واحدزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۲۸
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۸دانلود
قابل توجه دانشجويان دكتري روانشناسي(كلاس جبراني)زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۶
قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيليزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تقويم آموزشي نيمسال دوم96زهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۴دانلود
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96زهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)زهرا مزاري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميزهرا مزاري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95زهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم تغيير نمرهزهرا مزاري۱۳۹۷/۰۴/۰۳دانلود
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسيزهرا مزاري۱۳۹۶/۱۰/۱۷دانلود
فرم ترمیم معدلزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نياززهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويمزهرا مزاري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانزهرا مزاري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مداركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۶

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مفقودي مدركليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
تسويه حساب فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود
مجوز فارغ التحصيليليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۳/۲۲دانلود

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

ليلا خدادادزاده

تلفن :05632495117

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه هیأت علمی

مجید پاکدامن

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :161اطلاعیه های حوزه هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
جلسه اعضای هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷

فرم های حوزه هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نمون برگ ترفیع سالیانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۲/۱۱دانلود
نمون برگ ارتقا به دانشیاریمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

بخشنامه های حوزه هیأت علمی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تبديل وضعيت دانشجو به شيوه آموزش محورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۲۰دانلود
نمون برگ طرح درس ترمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
نمون برگ برنامه تدريس و حضورمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۹دانلود
انتقال قرزندان هیات علمیمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۸دانلود
آیین نامه اعطای پژوهانهمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود
شیوه نامه طرح کهادمجید پاکدامن۱۳۹۸/۱۱/۱۷دانلود

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصاد

  --------------------
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  05632495110161
  عمران و معماریمهندس ابراهيم ميرزايي

  ----------310
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------262

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/11/07 الي 1396/11/12

  شروع كلاسها: 1396/11/14

  حذف و اضافه: 1396/11/28 الي 1396/12/03

  پايان كلاسها: 1397/03/24

  امتحانات پايان ترم: 1397/03/27 الي 1397/04/07

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۹/۱۵
  به زودی: پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی.....مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۹/۱۰
  اطلاعيه برگزاري كلاسها بصورت حضوريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۹/۰۳
  به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري كه متقاضي شركت در آزمون جامع نيمسال 4001 هستند مي رساند:مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۹/۰۳
  اطلاعیه ثبت ‌نام در آزمون ورودي مقطع دكتري سال 1401مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۲۴
  کارگاه «ایده شو» در تاریخ 24 و 25 آبان ماه برگزار می شود...مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۲۳
  شيوه نامه اجرايي آزمون جامع 4001 دكتريمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۸/۲۲دانلود
  فراخوان حمایت از تولید محتوای چندرسانه ای(حوزه ازدواج و خانواده)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۱۹دانلود
  تمدید 5 ساعته ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسیمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۱۹
  راهنماي ورود به آموزشيار و همچنين شركت در كلاسهاي مجازيمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۸/۰۹دانلود
  پوستر جشنواره قرآن و عترت(ویژه اساتید،دانشجویان، کارکنان)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۰۸دانلود
  پوستر جشنواره حماسه تا حماسه «دو»مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۰۶دانلود
  پوستر ششمین جشنواره فنآوری نانومدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۰۵دانلود
  دروس ارائه شده كارشناسي ارشد و دكتري - گروه روانشناسي، مشاوره و علوم تربيتيمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۸/۰۵دانلود
  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیمدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۷/۳۰دانلود
  راهنماي مراحل ثبت نام دانشجويان ورودي 1400مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۸دانلود
  عضويت در كانال اطلاع رساني واحد قاينات(آيگپ)مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۸
  اعلام نتيجه كارشناسي ارشد 1400مدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۷دانلود
  راهنماي ورود دانشجويان به آموزشيارمدیر آموزشمحمد نوري ابوذري۱۴۰۰/۰۷/۲۶دانلود
  پذیرش دانشجو در رشته جوشکاری(کاردانی ناپیوسته)مدیریت معاونت آموزشیمجید پاکدامن۱۴۰۰/۰۷/۲۲دانلود

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن تماس : 32495105

  تلفن داخلی : 308

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:اشرف هادي زاده

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - ادبيات فارسي - پيام نور بيرجند

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن تماس : 32495122

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - تحقيقات آموزشي - دانشگا آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن تماس : 32495112

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

  حوزه مربوطه: کارشناس کارگزینی هیئت علمی

  تلفن تماس : 05632495110

  تلفن داخلی : 161

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن تماس : 32495111

  تلفن داخلی : 172