معرفی حوزه معاونت آموزشی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.معرفی حوزه آموزش

لیلی شاهدي

تلفن داخلی :172اطلاعیه های اداره آموزش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعطيلي كلاسهاي جمعه96/2/22لیلی شاهدي۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعطيلي آخر سال كلاسهاي ارشد و دكترالیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تصميم گيري در مسائل مالي دكتر لاريلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تعطيلي روز پنجشنبه 12/12لیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تعطيلي كلاسهاي روز جمعه 22 بهمن 95لیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تقويم آموزشي(هفته زوج /فرد) نيمسال دوم 96-95لیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۱۱
تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95لیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۰۴
تغيير تاريخ امتحاناتلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۰/۲۰
قابل توجه كليه دانشجويانلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۹/۲۱
فرم هاي جذب اساتيد حق التدريس لیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۹/۱۱دانلود
پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاهلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۸/۰۴
دانشجويان آقاي دكتر فرخيلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۷/۱۹
دانشجويان ارشد حسابداري درس تحليل آماريلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۷/۱۶
قابل توجه دانشجويان ارشدلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۷/۰۷
قابل توجه دانشجويان ارشد لیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پذيرفته شدگان مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشدلیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۷/۰۳
تقويم نيمسال تابستان 95-94لیلی شاهدي۱۳۹۵/۰۳/۰۹
برنامه امتحانات نيمسال اول 95-1394لیلی شاهدي۱۳۹۴/۰۹/۱۶دانلود

فرم های آموزشی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
انصراف از تحصيللیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي ماده 55لیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
تسويه حسابلیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي به استادلیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
جبران معدللیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
مرخصي تحصيليلیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
حذف ترملیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
معرفي تابستانلیلی شاهدي۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های آموزشی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه ثبت نام و پذیرش

بسیبسی

لیلا خدادادزاده

تلفن داخلی :158اطلاعیه های حوزه ثبت نام و پذیرش


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
دانشجویان فارغ التحصیللیلا خدادادزاده۱۳۹۵/۰۹/۲۴
مدارك لازم جهت ثبت ناملیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۰۶/۱۸

فرم های حوزه ثبت و نام و پذیرش

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم های مفقودی مدارکلیلا خدادادزاده۱۳۹۵/۱۰/۰۷دانلود
فرم تسويه حساب فارغ التحصيليلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مجوز فارغ التحصيليلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم ماده 55 آموزشيلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم انصراف از تحصيللیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم تسويه حساب انصراف از تحصيللیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم حذف ترم تحصيليلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي جهت ترم تابستانلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم مرخصي تحصيليلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم انتخاب واحد ميهمان دائم يا موقتلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم ترميم معدللیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
پيش نويس انتخاب واحدلیلا خدادادزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه ثبت ونام و پذیرش

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امتحانات

محمد نوري ابوذري

تلفن داخلی :161اطلاعیه های اداره امتحانات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96محمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
قابل توجه دانشجويان گراميمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قابل توجه كليه دانشجويان گراميمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۰/۱۱
قابل توجه دانشجويان گراميمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آخرين مهلت امكان تغيير برنامه امتحانات نيمسال اول96-95محمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۹/۱۸
برنامه امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۰۹/۱۴دانلود

فرم های ثبت شده اداره امتحانات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم ترمیم معدلمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس اصلي و تخصصيمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معادل سازي دروس پيش نيازمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم معرفي به استاد خارج از تقويممحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۱۰/۰۲دانلود
فرم محرومین از امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود
نمونه برگ امتحانمحمد نوري ابوذري۱۳۹۴/۰۹/۱۹دانلود

بخشنامه های ثبت شده اداره امتحانات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه فارغ التحصیلان

حميدرضا خوئي

تلفن :32563911

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه فارغ التحصیلان


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
اطلاعيه مهم امور فارغ التحصيلان و مشمولينحميدرضا خوئي۱۳۹۴/۰۹/۰۲

فرم های حوزه فارغ التحصیلان

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه فارغ التحصیلان

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه امور مشمولین

حميدرضا خوئي

تلفن :32563911

تلفن داخلی :257اطلاعیه های حوزه امور مشمولین


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه امور مشمولین

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه امور مشمولین

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه کارگزینی هیأت علمی

زهرا مزاري

تلفن :32564057-056

تلفن داخلی :128اطلاعیه های حوزه کارگزینی هیأت علمی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه کارگزینی هیأت علمی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی
  عنوان گروه آموزشینام و نام خانوادگی مدیر گروهتلفن تماستلفن داخلی
  برق و الکترونیک علي اكبر فرجامي

  ----------310
  پرستاریزهرا دروگر

  --------------------
  حسابداری و اقتصادمحمد مژده

  ----------308
  روانشناسی و علوم تربيتيمجید پاکدامن

  ----------170
  عمران و معماری ابراهيم ميرزايي

  ----------171
  کامپیوترسید عبدالحمید اصفهانی

  ----------160

  تقویم آموزشی


  آخرین رخدادهای آموزشی

  توضیحات:

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

  ثبت نام و انتخاب واحد: 12/6/1396 الي 22/6/1396

  شروع كلاسها: 25/6/1396

  حذف و اضافه: 10/7/1396 الي 13/7/1396

  پايان كلاسها: 14/10/1396

  امتحانات: 16/10/1396 الي 28/10/1396

  آرشیو اطلاعیه های معاونت آموزشی

  اطلاعیه های ثبت شده

  عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 97-96کارشناس امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۴دانلود
  قابل توجه دانشجوياني گرامي(درخصوص كلاسهاي 25و26 آبانماه جاريکارشناس امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۲
  قابل توجه دانشجويان مقطع دكتريکارشناس امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۲۰دانلود
  كلاسهاي روز پنجشنبه 18 و جمعه 19 آبانکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۸/۱۰
  قابل توجه دانشجويان گراميکارشناس امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۶/۰۸/۰۸
  كلاسهاي دكتر پاكدامنکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۷/۲۶
  كلاسهاي هفته اول دكترا و ارشدکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۶/۲۹
  شروع ترم اول 97-96کارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۶/۲۳
  قابل توجه كليه دانشجويانکارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۶/۲۳
  قابل توجه دانشجويان(تعطيلات تابستاني دانشگاه)کارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۵/۱۱
  اطلاعيه جديد كلاسهاي جمعه 2/29کارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۲/۲۷
  كلاسهاي جمعه 2/29کارشناس امور کلاس ها فاطمه توانا۱۳۹۶/۰۲/۲۵
  تعطيلي كلاسهاي جمعه96/2/22مدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  تعطيلي آخر سال كلاسهاي ارشد و دكترامدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۲۴
  تصميم گيري در مسائل مالي دكتر لاريمدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۱۸
  تعطيلي روز پنجشنبه 12/12مدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۲/۱۱
  تعطيلي كلاسهاي روز جمعه 22 بهمن 95مدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۱۶
  تقويم آموزشي(هفته زوج /فرد) نيمسال دوم 96-95مدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۱۱
  قابل توجه دانشجويان گرامي (زمان امتحان دانش خانواده)کارشناس امتحاناتمحمد نوري ابوذري۱۳۹۵/۱۱/۰۲
  تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95مدیر آموزشلیلی شاهدي۱۳۹۵/۱۱/۰۴

  کارکنان

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی: فاطمه توانا

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - علوم تربیتی - دانشگاه پیام نور مرکز قاین

  حوزه مربوطه: کارشناس امور کلاس ها

  تلفن داخلی : 209

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:زهرا مزاري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی - ... - ...

  حوزه مربوطه: کارشناس کارگزینی هیئت علمی

  تلفن تماس : 32564057-056

  تلفن داخلی : 128

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:سید عبدالحمید اصفهانی

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - هوش مصنوعی - دانشگاه آزاد واحد مشهد

  حوزه مربوطه: مدیریت معاونت آموزشی

  تلفن داخلی : 160

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:لیلا خدادادزاده

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  حوزه مربوطه: کارشناس ثبت نام و پذیرش

  تلفن داخلی : 158

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:لیلی شاهدي

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - عمران- سازه - دانشگاه آزاد واحد يزد

  حوزه مربوطه: مدیر آموزش

  تلفن داخلی : 172

  بدون تصویر

  نام و نام خانوادگی:محمد نوري ابوذري

  آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي - آزاد بيرجند

  حوزه مربوطه: کارشناس امتحانات

  تلفن داخلی : 161