اداره امور تحصیلات تکمیلی

      گزيده وظايف
 •   نظارت بر رعايت سقف تعداد  راهنمايي ، مشاو ره و داوري  پايان نامه ي اساتيد
 • نظارت و بررسي پروپوزالهاي دانشجويان و ارجاع به شوراي پژوهشي

 • برگزاري و هماهنگي جلسات شوراي پژوهشي واحد

 • صدور ابلاغيه راهنمايي ،مشاوره و داوري اساتيد
 • ابلاغ مصوبات شوراي پژوهشي واحد

 • اخذ كد راهنمايي و مشاوره اساتيد جديد از سازمان

 • صدور كد راهنمايي و مشاوره اساتيد

 • برگزاري ، هماهنگي و نظارت بر جلسات دفاع از پايان نامه

 • محاسبه و گزارش حق الزحمه اساتيد جلسات دفاع

 • انجام امورات تسويه حساب دانشجويان تحصيلات تكميلي

 • بررسي و نظارت بر رعايت فرجه شش ماهه  پايان نامه ها و ارسال به داوري

 • انجام امورات مربوط به ارزيابي نمرات مقاله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي

 • تهيه ، تنظيم و ارائه گزارش ها و عملكرد تحصيلات تكميلي به سازمان

 • تهيه ، تنظيم فرمها و دستورالعمل لازم بر اساس شرايط و ضوابط براي دانشجويان و اساتيد تحصيلات تكميلي

 • پاسخ گويي به سوالات پژوهشي و آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي

علي داوري

تلفن :05632495141

تلفن داخلی :237اطلاعیه های حوزه تحصیلات تکمیلی


فرم های حوزه تحصیلات تکمیلی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
فرم اول درخواست مجوز پیش دفاع از رسالهعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
فرم دوم درخواست مجوز پیش دفاع از رسالهعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
فرم اول درخواست مجوز دفاع از رساله دكتريعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
فرم دوم درخواست مجوز دفاع ازرساله دكتريعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
مدارك لازم قبل از دفاع رساله دكتريعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 1دكتري - فرم ارزيابي مديريت پژوهشعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 2دكتري - متمم ارزيابي پژوهشعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 3 دكتري - ارزيابي دفاععلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 4 دكتري - درخواست نمرهعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ5-1 دكتري- صورتجلسه نهايي دفاع - خوبعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ5-2دكتري- صورتجلسه نهايي دفاع -بسيارخوبعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ5-3دكتري- صورتجلسه نهايي دفاع - عاليعلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 7 دكتري- صورتجلسه پيش ذفاععلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
نمون برگ 8 دكتري - صورتجلسه دفاععلي داوري ۱۳۹۹/۰۶/۲۵دانلود
صورتجلسه دفاع از سال 95 به بعدعلي داوري ۱۳۹۹/۰۵/۲۱دانلود
نمون برگ شماره6- فرم اعلام آمادگي دفاععلي داوري ۱۳۹۷/۱۱/۱۶دانلود
رساله دكتريعلي داوري ۱۳۹۷/۰۸/۲۹دانلود
نمون برگ پروپوزالعلي داوري ۱۳۹۶/۱۱/۰۴دانلود
فرم درخواست تصويب موضوع پروپوزال ارشدعلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
نحوه نگارش پايان نامه ارشدعلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
فرم آزمون جامععلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
فرم انتخاب استاد راهنماي دكتريعلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله(پروپوزال) علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامع علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
فرم درخواست مجوز دفاع از رساله علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
صورتجلسه ارزیابی جامع علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
صورتجلسه دفاع از رساله دکتری علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
درخواست مجوز برگزاری ارزیابی جامع علي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۶دانلود
طرح روي جلد پايان نامهعلي داوري ۱۳۹۵/۰۷/۱۳دانلود
صورت جلسه دفاع علي داوري ۱۳۹۵/۰۷/۰۴دانلود
نمون برگ شماره 11- فرم تحويل نسخهعلي داوري ۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود
نمون برگ شماره 3- فرم اررزيابي نمره مقالهعلي داوري ۱۳۹۵/۰۴/۲۱دانلود
فرم مشخصات مقاله چاپ شده در مجلاتعلي داوري ۱۳۹۵/۰۲/۲۷دانلود
فرم مشخصات مقاله چاپ شده در همايش ها و كنفرانسهاعلي داوري ۱۳۹۵/۰۲/۲۷دانلود
دستورالعمل نگارش پايان نامهعلي داوري ۱۳۹۴/۰۸/۲۳دانلود
نمون برگ 5- چكيده ي پايان نامهعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
نمون برگ داوري- فرم 12علي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
نمون برگ وكالت مشاورعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
نمون برگ 13- مشخصات مالي اساتيدعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
نمون برگ 7- تعهد اصالت پايان نامهعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
نمون برگ نحوه نگارش پروپوزالعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
فرم گزارش كار سه ماهه و شش ماههعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
فايل وب - انتشار چكيده پايان نامه در وب سايت دانشگاهعلي داوري ۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود
منشور اخلاقعلي داوري ۱۳۹۴/۰۶/۲۴دانلود

بخشنامه های حوزه تحصیلات تکمیلی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
نتيجه جلسه شوراي پژوهشي مورخ 95/12/22علي داوري ۱۳۹۵/۱۲/۲۵دانلود
نتيجه جلسه شوراي پژوهشي مورخ 95/12/22علي داوري ۱۳۹۵/۱۲/۲۵دانلود
قابل توجه دانشجويان واساتيد محترمعلي داوري ۱۳۹۴/۰۸/۲۴دانلود
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدعلي داوري ۱۳۹۴/۰۸/۰۵دانلود

امور پایان نامه

مصوبات ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
شوراي پزوهشي مورخ 12/02/1396علي داوري ۱۳۹۶/۰۲/۱۷دانلود
نتيجه 69 شوراي پژوهشي مورخه 95/11/19علي داوري ۱۳۹۵/۱۱/۲۷دانلود
نتايج شوراي پژوهشي مورخ: 1395/08/24علي داوري ۱۳۹۵/۰۹/۱۳دانلود
نتيجه شوراي پژوهشي شماره67مورخ1395/08/24علي داوري ۱۳۹۵/۰۹/۱۳دانلود
نتايج شوراي پژوهشي جلسه شماره 66مورخ 1395/06/24علي داوري ۱۳۹۵/۰۷/۱۲دانلود
نتايج شوراي پژوهشي جلسه شماره 64مورخ 1395/04/22علي داوري ۱۳۹۵/۰۴/۲۳دانلود
اطلاعيه شوراي پژوهشي جلسه شماره 63مورخ1395/04/02 علي داوري ۱۳۹۵/۰۴/۰۲دانلود
طلاعيه شوراي پژوهشي جلسه شماره 62 مورخ 22/02/1395علي داوري ۱۳۹۵/۰۲/۲۵دانلود

کارکنان

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:علي داوري

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - فيزيك هسته اي - پيام نور مركز مشهد

حوزه مربوطه: مدیر تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس : 05632495141

تلفن داخلی : 237

آرشیو اطلاعیه های امور تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه های ثبت شده

عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
نتيجه شوراي پژوهشي شماره 89 مورخه 97/12/21مدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دانلود
شوراي پژوهشي پروپوزالمدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۷/۱۱/۲۹دانلود
صورت جلسه شماره 76مدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۴دانلود
نتيجه جلسه شوراي پژوهشي مور 1396/08/05مدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۶/۰۹/۱۴دانلود
قابل توجه دانشجويان ارشد در حال دفاع از پايان نامهمدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۵/۰۷/۱۳دانلود
اطلاعيه مهم دانشجويان كارشناسي ارشد در خصوص دفاع از پايان نامهمدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۵/۰۵/۲۶دانلود
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
اطلاعيه مهممدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۴/۱۰/۱۹دانلود
بررسي موضوع هاي پيشنهادي پايان نامه هامدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدمدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۴/۰۸/۲۴دانلود
اطلاعيه شماره 1مدیر تحصیلات تکمیلیعلي داوري ۱۳۹۴/۰۸/۱۶