معرفی حوزه معاونت دانشچویی

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی ( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریتهای برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق 5 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار ار تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید .

شرح وظایف کلی:

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام ، تغذیه ، خوابگاه ، بیمه ، احداث مراکز فرهنگی ، و ... ) و سایر اقضار دانشگاهی بنا بر اقتضاء

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی و سایر اقشار دانشگاهی

- انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره و سایر اقضار دانشگاهی

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی

- نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات ، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا

- حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیسته های چشم انداز 20 ساله نظام ، قانون برنامه پنجم توسعه  و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است .

-  نظارت بر واحدهای تایعه ( مدیریت های امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی ) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف

- برون سپاری خدمات رفاهی ، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها

- افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاه ( اساتید ، دانشجویان و کارمندان ) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها

- برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی ،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها

- دبیر کمیسیون موارد خاص ( با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه ها ، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون

 -  عضویت در شورای دانشگاه

حمید طاهری

تلفن :05632495110

تلفن داخلی :160معرفی حوزه تربیت بدنیاطلاعیه های حوزه تربیت بدنی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه تربیت بدنی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه مشاورهاطلاعیه های دفتر مشاوره


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مشاوره

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

برنامه حضور مشاور

معرفی حوزه نقل و انتقالاتاطلاعیه های حوزه نقل و انتقالات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه نقل و انتقالات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه نقل و انتقالات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه خوابگاه دانشجوییاطلاعیه های حوزه خوابگاه دانشجویی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه خوابگاه دانشجویی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه خوابگاه دانشجویی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سلف سرویس


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های دانشجویی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

آیین نامه های دانشجویی

آیین نامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

کارکنان

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حمید طاهری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - رياضي - واحد مشهد

حوزه مربوطه: مدیریت معاونت دانشجویی

تلفن تماس : 05632495110

تلفن داخلی : 160

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حميدرضا خوئي

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی - آموزش وپرورش ابتدائي - آزاد اسلامي واحد قاينات

حوزه مربوطه: مدیر دانشجویی

تلفن داخلی : 313

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:ليلا خدادادزاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - ادبيات فارسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیرجند

حوزه مربوطه: کارشناس امور فارغ التحصيلان

تلفن تماس : 05632495117

تلفن داخلی : 257

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمود آقائي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مديريت ورزشي - ----

حوزه مربوطه: کارشناس تربیت بدنی

آرشیو اطلاعیه های معاونت دانشجویی

اطلاعیه های ثبت شده

عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مداركکارشناس امور فارغ التحصيلانليلا خدادادزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۶