معرفی حوزه معاونت دانشچویی

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی ( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریتهای برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق 5 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار ار تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید .

شرح وظایف کلی:

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام ، تغذیه ، خوابگاه ، بیمه ، احداث مراکز فرهنگی ، و ... ) و سایر اقضار دانشگاهی بنا بر اقتضاء

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی و سایر اقشار دانشگاهی

- انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره و سایر اقضار دانشگاهی

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی

- نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات ، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا

- حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیسته های چشم انداز 20 ساله نظام ، قانون برنامه پنجم توسعه  و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است .

-  نظارت بر واحدهای تایعه ( مدیریت های امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی ) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف

- برون سپاری خدمات رفاهی ، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها

- افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاه ( اساتید ، دانشجویان و کارمندان ) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها

- برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی ،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها

- دبیر کمیسیون موارد خاص ( با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه ها ، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون

 -  عضویت در شورای دانشگاهمعرفی حوزه تربیت بدنیاطلاعیه های حوزه تربیت بدنی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تقويم ورزشي سال 94محمود آقائي۱۳۹۴/۰۷/۱۴

فرم های حوزه تربیت بدنی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه مشاورهاطلاعیه های دفتر مشاوره


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه مشاوره

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

برنامه حضور مشاور

معرفی حوزه نقل و انتقالات

حوزه نقل و انتقالات مربوط به ميهمان و انتقالي دانشجويان مي باشد كه عزيزان بايد از طريق سايت    www.stu.iau.ir اقدام نمايند.و نتيجه را در زمان مربوطه از مسئول نقل و انتقالات پيگيري نمايند .

محسن جميلي فرد

تلفن داخلی :313اطلاعیه های حوزه نقل و انتقالات


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
مهلت ثبت نام در سايت نقل و انتقالاتمحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۰۵/۰۲

فرم های حوزه نقل و انتقالات

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

بخشنامه های حوزه نقل و انتقالات

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

معرفی حوزه خوابگاه دانشجویی

ساختمان خوابگاههاي دانشجويي در خود واحد احداث شده اند كه شامل خوابگاه برادران  خوابگاه خواهران مي باشد.اين خوابگاهها جمعا ظرفيت 240دانشجو را دارد..جهت ثبت نام در خوابگاهها و دريافت  قرارداد استفاده از خوابگاه دانشجويان گرامي بايد به امور دانشجويي، مسئول خوابگاهها مراجعه نمايند.

محسن جميلي فرد

تلفن داخلی :313اطلاعیه های حوزه خوابگاه دانشجویی


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

فرم های حوزه خوابگاه دانشجویی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
1محسن جميلي فرد۱۳۹۵/۰۵/۰۲دانلود

بخشنامه های حوزه خوابگاه دانشجویی

بخشنامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سلف سرویس


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
تعطيلي سلف سرويسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
30 مهرماه سلف تعطيل استمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۲۹
چگونگي رزرو و سرو غذامحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۱۲
تعطيلي سلف سرويسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۰۴

فرم های دانشجویی

فرم های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

آیین نامه های دانشجویی

آیین نامه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

کارکنان

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حميدرضا خوئي

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم - ... - ...

حوزه مربوطه: کارشناس امور فارغ التحصيلان

تلفن تماس : 32563911

تلفن داخلی : 257

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:سید عبدالحمید اصفهانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - هوش مصنوعی - دانشگاه آزاد واحد مشهد

حوزه مربوطه: دفتر مشاوره

تلفن داخلی : 160

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:سید عبدالحمید اصفهانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - هوش مصنوعی - دانشگاه آزاد واحد مشهد

حوزه مربوطه: مدیریت معاونت دانشجویی

تلفن داخلی : 160

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - بيرجند

حوزه مربوطه: کارشناس نقل و انتقالات

تلفن داخلی : 313

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - بيرجند

حوزه مربوطه: کارشناس امور خوابگاه ها

تلفن داخلی : 313

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - بيرجند

حوزه مربوطه: سلف سرویس

تلفن داخلی : 313

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محسن جميلي فرد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - حسابداري - بيرجند

حوزه مربوطه: مدیر دانشجویی

تلفن داخلی : 313

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمود آقائي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مديريت ورزشي - ----

حوزه مربوطه: کارشناس تربیت بدنی

آرشیو اطلاعیه های معاونت دانشجویی

اطلاعیه های ثبت شده

عنوانحوزه نویسندهتاریخ فایل
راهنمای انتخاب واحد نیمسال دوم 95-96کارشناس امور خوابگاه هامحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۱۱/۰۴دانلود
راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول 95-96کارشناس امور خوابگاه هامحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۰۷/۰۲دانلود
مهلت ثبت نام در سايت نقل و انتقالاتکارشناس نقل و انتقالاتمحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۰۵/۰۲
راهنماي انتخاب واحدگروه روان شناسي و علوم تربيتي 95-1کارشناس امور خوابگاه هامحسن جميلي فرد۱۳۹۵/۰۷/۰۲دانلود
اطلاعيه مهم امور فارغ التحصيلان و مشمولينکارشناس امور فارغ التحصيلانحميدرضا خوئي۱۳۹۴/۰۹/۰۲
تعطيلي سلف سرويسسلف سرویسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
30 مهرماه سلف تعطيل استسلف سرویسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۲۹
تقويم ورزشي سال 94کارشناس تربیت بدنیمحمود آقائي۱۳۹۴/۰۷/۱۴
چگونگي رزرو و سرو غذاسلف سرویسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۱۲
تعطيلي سلف سرويسسلف سرویسمحسن جميلي فرد۱۳۹۴/۰۷/۰۴