گروه آموزشی کامپیوتراطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:سید عبدالحمید اصفهانی

مرتبه علمی:ندارد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - هوش مصنوعی - دانشگاه آزاد واحد مشهد

حوزه مربوطه: کامپیوتر

تلفن داخلی : 262

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
كارداني ناپيوستهسید عبدالحمید اصفهانی ۱۳۹۴/۰۸/۲۰دانلود
كارداني پيوستهسید عبدالحمید اصفهانی ۱۳۹۴/۰۸/۲۰دانلود
كارشناسي ناپيوستهسید عبدالحمید اصفهانی ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل