گروه آموزشی روانشناسی و علوم تربيتي

رشته های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات(گروه روانشناسی و علوم تربیتی) به شرح زیر است :

     1) دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی

     2) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

      3) کارشناسی ارشد مشاوره- گرایش مشاوره خانواده

     4) کارشناسی ارشد علوم تربیتی(تحقیقات آموزشی)

     5) کارشناسی ارشد علوم تربیتی(آموزش و پرورش ابتدایی)

     6) کارشناسی روان شناسی (همه گرایش ها)

     7) کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی(آموزش و پرورش ابتدایی)

    8)کاردانی علوم تربیتی(آموزش و پرورش ابتدایی)

     9) کارشناسی پیوسته حقوق

برای آشنایی با پيشينه علمی - پژوهشی مدیر گروه زیر تصویر(نام، نام خانوادگی) کلیک کنید

      شورای گروه و وظایف آن ( متن بخشنامه 30/445993- 1387/12/26 ):

شورای گروه متشکل از مدیر گروه و تمام اعضای هیات علمی( تمام وقت، نیمه وقت و بورسیه ها به شرطی  که دانشجویان همان واحد نباشند). 

    1) تایید برنامه های آموزشی نیمسال تحصیلی

    2) بررسی و تایید مقدماتی طرح های پژوهشی

    3) تایید مقدماتی و تخصصی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

    4) برگزاری جلسات پیرامون امتحان جامع در مقطع ذکترای تخصصی و موارد مربوط به آن

    5) تعین و تایید استاد راهنما، مشاور و داوران پایان نامه های تحصیلی دانشجویان

    6) بررسی و تایید مقدماتی کتب تالیفی یا ترجمه اساتید گروه

   7) بررسی پیشنهادات و تغییرات سرفصل دروس با ایجاد رشته های جدید دانشگاهی جهت ارسال به مراجع ذیصلاح

   8) بررسی پیشنهادات آموزشی و پژوهشی جهت ارجاع به مراجع ذیصلاح آموزشی و پژوهشی

   9) نظارت بر نحوه ارئه دروس، انتخاب کتب درسی و اظهار نظر در باره متون و محتوای برنامه های درسی و سرفصل های مصوب و هم چنین سرفصل های مصوب قدیمی و ارسال نظرات به دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی ( بر اساس بخشنامه 39/363221 - 1387/10/26)اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حسین صاحبدل

مرتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - مشاوره - خوارزمی

حوزه مربوطه: روانشناسی و علوم تربيتي

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:مجید ابراهیم پور

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی - واحد علوم و تحقیقات تهران

حوزه مربوطه: روانشناسی و علوم تربيتي

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:مجید پاکدامن

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - روانشناسی تربیتی - دانشگاه تهران

حوزه مربوطه: روانشناسی و علوم تربيتي

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع
روان شناسي تربيتي--دكتراي تخصصي(Ph.D)
علوم تربيتيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشد
علوم تربيتيآموزش و پرورش ابتداييكارشناسي ارشد
مشاوره و راهنمايي--كارشناسي ارشد
روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي--كارشناسي ارشد
روان شناسي عمومي--كارشناسي ارشد
روان شناسيكليه گرايش هاكارشناسي
مشاوره راهنمايي و مشاورهكارشناسي
علوم تربيتيآموزش و پرورش ابتداييكارشناسي ناپيوسته
علوم تربيتيآموزش و پرورش ابتداييكارداني ناپيوسته

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
دروس ارائه شده در نیمسال اول 98-97مجید پاکدامن۱۳۹۷/۰۸/۱۰دانلود

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
کارشناسی حقوقمجید پاکدامن۱۳۹۸/۰۲/۳۱دانلود
کارشناسی ارشد علوم تربیتی(گرایش آموزش و پرورش ابتدایی)مجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۴دانلود
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشیمجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۴دانلود
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومیمجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۴دانلود
کاردانی ناپیوسته علوم تربیتی(آموزش و پرورش ابتدایی)مجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۳دانلود
کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی(آموزش و پرورش ابتدایی)مجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۳دانلود
کارشناسی روان شناسی(کلیه گرایش ها)مجید پاکدامن۱۳۹۷/۱۲/۰۳دانلود
کارشناسی ارشد مشاوره- گرایش مشاوره خانوادهمجید پاکدامن۱۳۹۶/۰۷/۰۱دانلود
دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی(Ph,D)مجید پاکدامن۱۳۹۵/۰۷/۰۳دانلود
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنماییمجید پاکدامن۱۳۹۴/۱۱/۲۱دانلود
کارشناسی راهنمایی و مشاورهمجید پاکدامن۱۳۹۴/۰۹/۱۰دانلود
کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثناییمجید پاکدامن۱۳۹۴/۰۹/۱۰دانلود