گروه آموزشی حسابداری و اقتصاداطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:اکبر باقری

مرتبه علمی:ندارد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - - - -

حوزه مربوطه: حسابداری و اقتصاد

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:حسین مصلی پور زرندی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - - - -

حوزه مربوطه: حسابداری و اقتصاد

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:محمود لاری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی - - - ساسکس انگلستان

حوزه مربوطه: حسابداری و اقتصاد

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع
توسعه و برنامه ريزي اقتصادي كارشناسي ارشد ناپيوسته
بانكداري اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته
مديريت بازرگاني مديريت ماليكارشناسي ارشد ناپيوسته
حسابرسي كارشناسي ارشد ناپيوسته
حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته
حسابداري كارشناسي ناپيوسته
حسابداري كارشناسي پيوسته
حسابداري كارداني ناپيوسته
حسابداريكارداني پيوسته

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

کارگاه كارگاه حسابداري

تجهیزات:

كارگاه شماره 2 در حال نصب نرم افزار حسابداري هلو

فاقد تصویر

کارگاه كارگاه حسابداري

تجهیزات:

كارگاه حسابداري 1 نرم افزار رافع 6

فاقد تصویر

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل