گروه آموزشی عمران و معماری

رشته عمران در سال 1379 جز اولين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات مي باشد. دانشجويان اين رشته در مهر 1379 وارد دانشگاه شدند. همچنين فعاليت هاي گروه با پذيرش اولين گروه دانشجويان ( كارداني نا پيوسته ) در نيمسال اول تحصيلي سال 80-79 با تعداد 60 دانشجو بوده است.

علاوه بر دوره كارداني نا پيوسته در نيمسال اول 87-86 اولين گروه دانشجويان رشته كارشناسي ناپيوسته عمران(مهندسي عمران- عمران) پذيرفته شدند.

علاوه  بر دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته مجددا در 1393 دانشجويان كارشناسي پيوسته عمران‌ پذيرفته شدند.

در مهرماه سال 1394 اولين دانشجويان رشته ارشد عمران(گرايش ژئوتكنيك ) پذيرفته شدند.

طول متوسط دوره كارداني 2 سال و نظام آن به صورت نيمسال واحدي مي باشد كليه دروس اين دوره در 4 نيمسال برنامه ريزي مي شوند.تعداد واحد اجباري براي كارداني پيوسته 87 الي 93 واحد درسي و كارداني ناپيوسته 84واحد درسي به انضمام 120 ساعت كارآموزي جهت كامل كردن دوره مي باشد. مدت تدريس هر واحد نظري 16 ساعت و هر واحد عملي و آزمايشگاهي 32 ساعت است

طول متوسط دوره كارشناسي 4 سال و نظام آن به صورت نيمسال واحدي مي باشد كليه دروس اين دوره در 8 نيمسال برنامه ريزي مي شوند.تعداد واحد اجباري اين دوره 143 واحد درسي ، به انضمام 300 ساعت كارآموزي جهت كامل كردن دوره مي باشد. مدت تدريس هر واحد نظري 16 ساعت و هر واحد عملي و آزمايشگاهي 32 ساعت است.اطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

اعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:سید مهدی نصرالهی

مرتبه علمی:مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مهندسی عمران- خاک و پی - دانشگاه امیر کبیر

حوزه مربوطه: عمران و معماری

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:مهندس ابراهيم ميرزايي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - راه و ترابري - فردوسي مشهد

حوزه مربوطه: عمران و معماری

تلفن داخلی : 310

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع
مهندسي عمران-ژئوتكنيككارشناسي ارشد ناپيوسته
مهندسي اجرايي عمرانكارشناسي نا پيوسته
مهندسي عمرانكارشناسي پيوسته
كارهاي عمومي ساختمان-كارداني نا پيوسته
ساختمان-كارداني پيوسته

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه نقشه برداري

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجوددرآزمايشگاه : انواع دوربين تئودوليت ،دوربين نيوو،دوربين توتال ،انواع سه پايه ومير ومتروژالون

فاقد تصویر

آزمایشگاه مقاومت مصالح

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجود در آزمايشگاه :دستگاه پيچش مقاطع ،دستگاه كشش انواع فلزات باظرفيت 10تن،دستگاه تيرپيوسته،دستگاه تعيين مركزبرش مقاطع ،دستگاه تعيين خيز تيرهاي خميده .

 

فاقد تصویر

آزمایشگاه مكانيك خاك

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجوددرآزمايشگاه :دستگاه سه محوري،دستگاه تحكيم خاك ،دستگاه برش خاك،دستگاه نفوذپذيري خاك ،دستگاه كاساگراندخاك ،دستگاه سندباتل،دستگاه تعيين چگالي خاك ،دستگاه تعيين وزن مخصوص خاك ،انواع دستگاه شيكرانواع الك

فاقد تصویر

آزمایشگاه تكنولوژي بتن و مصالح ساختماني

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجوددرآزمايشگاه :دستگاه سايش لوس آنجلس ،دستگاه كرگيري بتن سخت شده،دستگاه تنسيومترملات سيمان،دستگاه تعيين مقومت فشاري بتن سخت شده ،دستگاه اتوكلاوسيمان ،دستگاه تعيين درصدهواي بتن تازه،دستگاه ميكسربتن به همراه انواع قالب نمونه گيري ،دستگاه مارشال آسفالت ،دستگاه تعيين ارزش ماسه اي ريزدانه ،گرمخانه وانواع ترازو،دستگاه spt،دستگاه حمام بخارآب ،دستگاه لرزاننده الك به همراه انواع الك:"8و"12،دستگاه ويكات،دستگاه تعيين وزن مخصوص ارشميدس

فاقد تصویر

کارگاه ها

کارگاه رسم فني

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجود در كارگاه :  ميزرسم فني باصندلي گردان جديد18عدد

فاقد تصویر

کارگاه ورقكاري و جوشكاري

تجهیزات:

ليست تجهيزات تخصصي موجوددرآزمايشگاه :دستگاه هوابرش،انواع دستگاه ترانس جوش 7عدد،دستگاه پروفيل بر،دستگاه فرزجوشكاري ،دستگاه دريل برقي دستي وستوني ،دستگاه كاربيت كاري،دستگاه دينام جوش ،دستگاه اينوتورجوش ،انواع دستگاه پرچ ،انواع سوهان وسمباده ومته وكمان اره وقلاويزوحديده و دستگاه گيوتين بزرگ

فاقد تصویر

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
سيلابس كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي عمرانمهندس ابراهيم ميرزايي۱۳۹۶/۰۱/۲۹دانلود
سيلابس كارشناسي ارشد عمران - گرايش خاك مهندس ابراهيم ميرزايي۱۳۹۴/۰۸/۲۷
سيلابس كارداني پيوسته عمرانمهندس ابراهيم ميرزايي۱۳۹۴/۰۸/۱۷دانلود
سيلابس كارشناسي پيوسته عمرانمهندس ابراهيم ميرزايي۱۳۹۴/۰۸/۱۷دانلود
سيلابس كارشناسي نا پيوسته عمرانمهندس ابراهيم ميرزايي۱۳۹۴/۰۸/۱۷دانلود

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل