گروه آموزشی پرستاری

گروه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات با يك رشته (پرستاري) در مهرماه سال 1394 با پذيرش 33 دانشجو (  17   دختر ،  16   پسر) فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود .

اين گروه آموزشي نوپا با اتاق پراتيك به وسعت 80 متر مربع داراي انواع مانكن هاي آموزشي عملا گام در راه توسعه و پيشرفت نهاده و در ادامه با ايجاد آزمايشگاه هاي : بيوشيمي، ميكروب شناسي، انگل شناسي، قارچ شناسي، ايمنولوژي و فيزيولوژي مسير بالندگي را طي مي نمايد.

رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در مقطع تحصيلي كارشناسي بوده و دانشجويان طي 8 نيمسال تحصيلي  به عنوان كارشناس پرستاري فارغ التحصيل و جذب بازار كار مي گردند.

اين گروه آموزشي براي رسيدن به اهداف آموزش پرستاري و راهبردهاي ذيل تلاش مي كند:

  1. رشد همه جانبه دانشجويان در ابعاد انساني و اسلامي.
  2. تقويت پايه هاي علمي ، مهارت هاي عملي و باليني دانشجويان از طريق روش هاي نوين آموزشي و روزآمد نمودن برنامه هاي درسي.
  3. تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر به منظور پيشرفت تحصيلي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي.
  4. تاكيد بر اهداف سلامت محور و جامعه نگر پرستاري.
  5. استفاده از تفكر خلاق و ديگر مهارت هاي مربوطه مانند تصميم گيري ، حل مساله و تفكر انتقادي در بهره مندي از آموزش هاي عملي ، نظري و باليني.
  6. طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس سرفصل هاي مصوب بر اساس نقش ها و وظايف حرفه اي ، قانوني و اخلاقياعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:زهرا دروگر

مرتبه علمی:مربی آموزشیار

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - پرستاری -

حوزه مربوطه: پرستاری

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
چارت درسی دانشجویان پرستاری ورودی 94زهرا دروگر۱۳۹۶/۰۷/۳۰دانلود
چارت درسی دانشجویان پرستاری ورودی 95 و96زهرا دروگر۱۳۹۶/۰۷/۳۰دانلود

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل