گروه آموزشی پرستاری

گروه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات با يك رشته (پرستاري) در مهرماه سال 1394 با پذيرش 33 دانشجو (  17   دختر ،  16   پسر) فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود .

اين گروه آموزشي نوپا با اتاق پراتيك به وسعت 80 متر مربع داراي انواع مانكن هاي آموزشي عملا گام در راه توسعه و پيشرفت نهاده و در ادامه با ايجاد آزمايشگاه هاي : بيوشيمي، ميكروب شناسي، انگل شناسي، قارچ شناسي، ايمنولوژي و فيزيولوژي مسير بالندگي را طي مي نمايد.

رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در مقطع تحصيلي كارشناسي بوده و دانشجويان طي 8 نيمسال تحصيلي  به عنوان كارشناس پرستاري فارغ التحصيل و جذب بازار كار مي گردند.

اين گروه آموزشي براي رسيدن به اهداف آموزش پرستاري و راهبردهاي ذيل تلاش مي كند:

  1. رشد همه جانبه دانشجويان در ابعاد انساني و اسلامي.
  2. تقويت پايه هاي علمي ، مهارت هاي عملي و باليني دانشجويان از طريق روش هاي نوين آموزشي و روزآمد نمودن برنامه هاي درسي.
  3. تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر به منظور پيشرفت تحصيلي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي.
  4. تاكيد بر اهداف سلامت محور و جامعه نگر پرستاري.
  5. استفاده از تفكر خلاق و ديگر مهارت هاي مربوطه مانند تصميم گيري ، حل مساله و تفكر انتقادي در بهره مندي از آموزش هاي عملي ، نظري و باليني.
  6. طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس سرفصل هاي مصوب بر اساس نقش ها و وظايف حرفه اي ، قانوني و اخلاقياعضای هیئت علمی

بدون تصویر

نام و نام خانوادگی:زهرا دروگر

مرتبه علمی:مربی آموزشیار

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - پرستاری -

حوزه مربوطه: پرستاری

گرایش های رشته

گرایش های ثبت شده

عنوانتوضیحاتمقطع

آزمایشگاه ها

کارگاه ها

چارت درسی

چارت درسی ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سیلابس دروس

سیلابس های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل