متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاسهاي روز جمعه گروه علوم تربيتي و روانشناسي

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۴/۰۹/۱۸

متن اطلاعیه::

كلاس هاي جمعه09/20/ گروه روانشناسي و علوم تربيتي برگزار نمي شود و جبراني آن چهارشنبه 10/02/  طبق برنامه كلاسي برگزار خواهد شد .