متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :معرفي نفرات برتر مسابقات شفاهي قرآن و عترت بخش دانشجويان و كاركنان

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۱۰/۰۱

متن اطلاعیه::

نفرات برتر مسابقات شفاهي قرآن و عترت واحد به شرح ذيل اعلام ميگردد:

1-خانم معصومه سادات متولي رتبه اول حفظ 5 جزء دانشجويان استاني

2-آقاي مجيد خاكسار نژاد رتبه دوم رشته تحقيق دانشجويان استاني

3-آقاي علي داوري رتبه سوم تحقيق كاركنان استاني

4-آقاي محسن جميلي فرد رتبه هفتم ترتيل كاركنان استاني

5-آقاي محمد زارعي نوقاب رتبه هشتم ترتيل كاركنان