متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري مسابقات ملي سازه هاي ماكاروني

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :حمید طاهری

تاریخ :۱۳۹۴/۱۱/۱۱

متن اطلاعیه::

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان " مسابقه ملي سازه هاي ماكاروني " را در اسفند ماه سال 1394  برگزار مينمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام  به تارنماي مسابقه به نشاني www.iau-shirvan.ac.ir مراجعه فرماييد.

                                                   معاونت پژوهش و فناوري واحد