متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۴/۱۲/۰۴

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي

فرم هاي مربوطه حداكثر تا 15 اسفند تكميل و تحويل امور دانشجويي گردد.