متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري انتخابات كانون تشكل اساتيد آزاد انديش

مرتبط با :حوزه ریاست

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۴/۱۲/۱۱

متن اطلاعیه::

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي

گردهمايي و انتخابات كانون تشكل اساتيد آزاد انديش

زمان: سه شنبه مورخ 18/12/94 ساعت 19

مكان : فاز 1- اتاق كنفرانس

حضور كليه اساتيد محترم الزامي مي باشد.