متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مدارك لازم جهت ثبت نام

مرتبط با :کارشناس ثبت نام و پذیرش

نگارنده :زهره سبزيان

تاریخ :۱۳۹۴/۰۶/۱۸

متن اطلاعیه::

   مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان كارداني- كارشناسي ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

  1. تصاوير (شناسنامه تمام صفحات2سري ،كارت ملي پشت ورو2سري ، پايان خدمت پشت ورو2سري ، مدرك تحصيلي2سري).
  2. عكس ( 6قطعه جديد تمام رخ).
  3. يك فقره چك بانكي.(كارداني وكارشناسي 000/000/10ريال بدون تاريخ و خط خوردگي و دروجه دانشگاه آزاد اسلامي واحدقاينات).
  4. فرم معلم (مربوط به مستخدمين شاغل درآموزش وپرورش).

                - حضور شخص داوطلب جهت احراز هويت و ارائه اصل مدرك فوق الزامي مي باشد.      

 

     مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ورودي نميسال  تحصيلي 95-94

  1. اصل شناسنامه و2 سري كپي از تمام صفحات
  2. اصل مدرك كارشناسي و ريز نمرات آن و 2 سري كپي از آن
  3. اصل كارت ملي و 2سري كپي از آن
  4. اصل كارت پايان خدمت و 2 سري كپي از آن ( براي اشخاصي كه خدمت وظيفه را انجام داده اند)
  5. 6 قطعه عكس

6-چك يا سفته ضمانت بابت تهيه اصل مدرك تحصيلي به مبلغ 000/000/20(بيست ميليون) ريال (فقط در صورتي كه اصل مدرك تحويل نشود)

7-فرم معلم(مربوط به مستخدمين شاغل در آموزش و پرورش)

تذكر:                                                                           

           حضور شخص داوطلب جهت احراز هويت و ارائه اصل مدارك فوق الزامي مي باشد.

 

ضمنا در صورتي ثبت نام نهايي خواهد بود كه دانشجو كليه مراحل ثبت نام را به پايان برده در غير اينصورت عواقب آن برعهده دانشجو ميباشد.

                                                                                                                              

                                                                                                                                             اداره ثبت نام

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات