متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :معرفي نامه كارآموزي

مرتبط با :کارشناس ارتباط با صنعت

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۵/۰۳/۱۹

متن اطلاعیه::

مهلت دريافت معرفي نامه كارآموزي از اول شروع ترم به مدت يك ماه بعد مي باشد

لطفا بعد از انتخاب واحد كارآموزي هر چه سريعتر فرم هاي كارآموزي را از سايت دانشگاه دانلود و پرينت نموده يا از كافي نت تهيه نماييد و مراحل ذكر شده در فرم را انجام دهيد

باتشكر