متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :حراست آماده دريافت نظرات و...

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۲/۲۹

متن اطلاعیه::

حراست آماده دريافت نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان مي باشد.05632495104