متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

مرتبط با :مدیر تحصیلات تکمیلی

نگارنده :علي داوري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۴/۳۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند با توجه به عدم حضور مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد از تاريخ 95/5/2 لغايت  95/5/20 دانشجوياني كه قصد تسويه حساب دارند لطفا در تاريخ ذكر شده مراجعه ننموده و از تاريخ 1395/5/23به بعد مراجعه نمايند. لازم به ذكر است بقيه امورات دانشجويان ارشد انجام مي پذيرد.

                                                                                                        با تشكر علي داوري

                                                                                                     مدير امور پژوهشي واحد