متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :جزوه درس مباني رايانه مشخصه 10059

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۰۵/۲۳