متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كارت ورود به جلسه امتحان

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۰۵/۲۳

متن اطلاعیه::

دانشجويان عزيز از يكشنبه 24 مردادماه جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان به سايت دانشگاه مراجعه فرماييد. براي دريافت كارت بايستي بدهي خود را تسويه فرماييد