متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اساتيد راهنما گروه پرستاري

مرتبط با :پرستاری

نگارنده :زهرا دروگر

تاریخ :۱۳۹۵/۰۶/۳۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان رشته پرستاري

اساتيد راهنما ورودي هاي مختلف به شرح زير اعلام ميگردد:

رديف

نام استاد راهنما

سال ورود

1

سركار خانم زهرا دروگر

ورودي 94

2

جناب آقاي محمدرضا جاني

ورودي 95