متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري كلاسهاي دكتري روانشناسي تربيتي

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۱۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع كليه دانشجويان دكتري روان شناسي تربيتي مي رساند:

كلاسهاي درسي از روز پنج شنبه 15 مهر ماه از ساعت 7:30 صبح برگزار مي شود و تا عصر جمعه ادامه می یابد.

حضور كليه دانشجويان الزامي و عدم حضور غيبت غير موجه تلقی خواهد شد.

با تشكر

مدير گروه