متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :دانشجويان ارشد حسابداري درس تحليل آماري

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۱۶

متن اطلاعیه::

كلاس تحليل آماري (استاد طاهري) صبح روز پنجشنبه7/22/ در روز جمعه 17/16/ با هماهنگي دانشجويان حاضر برگزار شد . دانشجويان غايب در كلاس 20-16 عصر پنجشنبه 7/22/ شركت نمايند .