متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :دانشجويان آقاي دكتر فرخي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۱۹

متن اطلاعیه::

كلاسهاي اين هفته آقاي دكتر فرخي 23 و 24 مهر ماه برگزار نمي شود