متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعیه مهم: پنجشنبه و جمعه کلاس ها دایر است

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۵/۰۷/۱۹

متن اطلاعیه::

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می رساند، کلاس های 5 شنبه و جمعه این هفته طبق روال دایر است و هر گونه عدم حضور غیبت غیر موجه محسوب می شود(معاونت آموزشی دانشگاه).