متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مسابقات ورزشي كاركنان و اساتيد

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۰۸/۰۶

متن اطلاعیه::

 

مسابقات ورزشي كاركنان و اساتيد(هيات علمي و حق التدريس) درون واحدي و استاني (برادران)

رديف

رشته ورزشي

زمان مسابقه

توضيحات

 

درون واحدي

استاني

محل و مسول ثبتنام

1

مسابقات ورزش هاي همگاني

سه شنبه 18 آبان ساعت 30/19

-

رشته هاي  طناب كشي -پرتاب دارت-انعطاف پذيري-فوتبال دستي- پرتاب بسكتبال- پرش طول(جفت)

تربيت بدني واحد

و اتاق  اساتيد

2

فوتسال گل كوچك

سه شنبه 2 آذر

-

هر تيم 4 بازيكن 1ذخيره 3 اصلي ابعاد زمين واليبال – ابعاددروازه 100*70 سانتيمتر-قرعه كشي تيم ها بر اساس سيدبندي بازيكنان- زمان 10*2 دقيقه و..

تربيت بدني واحد

و اتاق  اساتيد

4

تنيس روي ميز

25 آبان

23 آذر

فردوس ميزبان استان

تربيت بدني واحد

و اتاق  اساتيد

5

واليبال

دوشنبه 24 آبان

7 بهمن

فردوس ميزبان استان

تربيت بدني واحد

و اتاق  اساتيد

6

ورزش هاي همگاني2

ارديبهشت 96

 

قاين ميزبان استان

تربيت بدني واحد

و اتاق  اساتيد

 

 

مسابقات ورزشي كاركنان و اساتيد درون واحدي و استاني(خواهران)

رديف

رشته ورزشي

زمان مسابقه

توضيحات

 

درون واحدي

استاني

محل و مسول ثبت نام

1

مسابقات ورزش هاي همگاني

چهار شنبه 19 آبان

-

رشته هاي طناب زني- طناب كشي-پرتاب دارت- پرتاب بسكتبال- پرتاب توپ مديسن بال- پرش جفت

خانم هاديزاده

و اتاق  اساتيد

2

بدمينتون

چهارشنبه 26آبان

23 آذر

فردوس ميزبان استان

 

خانم هاديزاده

و اتاق  اساتيد

 

          

 

دانشجويان علاقه مند جهت  اطلاع از زمان تمرينات و شركت در تمرينات و عضويت در تيم ها به تربيت بدني واحد يا مسول ثبتنام مراجعه نمايند.