متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مسابقات ورزشي دانشجويان درون واحدي و استاني

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۰۸/۰۶

متن اطلاعیه::

مسابقات ورزشي دانشجويان درون واحدي و استاني (برادران)

رديف

رشته ورزشي

زمان مسابقه

توضيحات

 

درون واحدي

استاني

محل و مسول ثبتنام

1

مسابقات ورزش هاي همگاني

سه شنبه 28 مهر

-

مرحله استاني متعاقبا اعلام ميگردد

سالن بدنسازي

محمدن‍ژاد 09120210355

2

فوتسال

سه شنبه 11 آبان

1 دي

بيرجند ميزبان استان

سالن بدنسازي

محمدن‍ژاد 09120210355

3

شطرنج

دوشنبه 17 آبان

4 آذر

بيرجند ميزبان استان

تمرينات چهارشنبه 30/20

سالن بدنسازي

 محمدن‍ژاد 09120210355

4

تنيس روي ميز

17 آبان

23 آذر

فردوس ميزبان استان

سالن بدنسازي

 محمدن‍ژاد 09120210355

5

واليبال

دوشنبه 24 آبان

26 آذر

قاين ميزبان استان

سالن بدنسازي

 محمدن‍ژاد 09120210355

6

هندبال

-

25 آذر

قاين ميزبان استان

سالن بدنسازي

محمدن‍ژاد 09120210355

 

 

           مسابقات ورزشي دانشجويان درون واحدي و استاني(خواهران)

 

 

رديف

رشته ورزشي

زمان مسابقه

توضيحات

 

درون واحدي

استاني

محل و مسول ثبت نام

1

مسابقات ورزش هاي همگاني

سه شنبه 4 آبان

-

مرحله استاني متعاقبا اعلام ميگردد

 

2

شطرنج

سه شنبه          11 آبان

4 آذر

بيرجند ميزبان استان

تمرينات از چهارشنبه 12 آبان  30/19 كتابخانه دانشگاه

دفتر بسيج خواهران صبح 30/11-9 عصر 18-30/17

3

تنيس روي ميز

سه شنبه 11 آبان

-

مرحله استاني برگزار نميگردد

دفتر بسيج خواهران صبح 30/11-9 عصر 18-30/17

4

واليبال

سه شنبه 18  آبان

18 آذر

قاين ميزبان استان

دفتر بسيج خواهران صبح 30/11-9 عصر 18-30/17

5

فوتسال

 18 آبان

9 آذر

بيرجند ميزبان استان

دفتر بسيج خواهران صبح 30/11-9 عصر 18-30/17

6

بدمينتون

يكشنبه 23 آبان

19 آذر

قاين ميزبان استان

 

دفتر بسيج خواهران صبح 30/11-9 عصر 18-30/17

 

دانشجويان علاقه مند جهت  اطلاع از زمان تمرينات و شركت در تمرينات و عضويت در تيم ها به تربيت بدني واحد يا مسول ثبتنام مراجعه نمايند.