متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ليست نشريات نا معتبر منتهي به آبان ماه

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :حمید طاهری

تاریخ :۱۳۹۵/۰۹/۰۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::