متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان گرامي

مرتبط با :کارشناس امتحانات

نگارنده :زهرا مزاري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۰۶

متن اطلاعیه::

چند نكته قابل توجه دانشجويان گرامي جهت امتحانات نيمسال اول 96-95

1-دانشجويان گرامي مي توانيد از تاريخ 1395/10/11 با مراجعه به پورتال دانشجويي خود نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه اقدام نماييد.

2-همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان در زمان برگزاري امتحان الزامي مي باشد.

3-همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان(چه روشن و چه خاموش) تخلف محسوب مي شود، لذا از آوردن آن به جلسه امتحان خودداري فرمائيد.

4-حضور در جلسه امتحان جهت دروسي كه واحد نظري دارد(حتي نيم واحد) الزامي مي باشد؛ در صورت عدم حضور غيبت منظور مي شود.

5-در صورت داشتن بيش از يك امتحان در يك نوبت؛ ابتدا روي صندلي اولين امتحاني كه پاسخ خواهيد داد نشسته و پس از پاسخگويي ضمن تحويل آن به گيشه تحويل اوراق؛ نسبت به امضاء ليست حضور و غياب و دريافت برگه دوم امتحان اقدام نماييد.

                                                                                                                                                                                   باتشكر

امتحانات واحد