متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه كليه دانشجويان گرامي

مرتبط با :کارشناس امتحانات

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۱۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي ميرساند:

 جهت مطلع شدن از دروس حذف شده  به علت غيبت بيش از حد مجاز كلاسي، قبل از هر نوبت امتحان به پورتال دانشجويي خود، قسمت كارت ورود به جلسه مراجعه فرماييد.

                                                                                                                                                                       باتشكر

                                                                                                                                                                     امتحانات