متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :شيوه نامه اجرايي كار گروه توليد آثار مكتوب فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۱۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

شيوه نامه اجرايي كار گروه توليد آثار مكتوب فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي