متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :محورهاي تحقيقاتي در خصوص مقابله با پديده گرد و خاك

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :محمود سلیمانپور مقدم

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۱۳

دانلود فایل

متن اطلاعیه::