متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ليست نشريات نامعتبر منتهي به آذر ماه 1395

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :محمود سلیمانپور مقدم

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۱۹

دانلود فایل

متن اطلاعیه::