متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تغيير تاريخ امتحانات

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۰/۲۰

متن اطلاعیه::

با عرض تسليت درگذشت رئيس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي

و با توجه به تعطيلي 20 و 21 دي ماه امتحانات اين دو روز به ترتيب به 2 و 3 بهمن ماه با حفظ ساعت منتقل شده است.