متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پرداخت الكترونيكي

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۵/۱۱/۱۹

متن اطلاعیه::

سلام

با توجه به برگشت درصد زيادي از پرداخت هاي الكترونيكي بنابر توصيه شركت  داده ورزي سداد (ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي بانك ملي) بهتر است دانشجويان عزيز پرداخت هاي الكترونيكي خود را بكمك كامپيوتر (و نه موبايل يا تبلت) و با مرورگر موزيلا و در ساعات خلوت تر انجام دهند.

مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر دانشگاه