متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعطيلي روز پنجشنبه 12/12

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۲/۱۱

متن اطلاعیه::

كليه كلاسهاي پنجشنبه 95/12/12تعطيل مي باشد .