متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعطيلي آخر سال كلاسهاي ارشد و دكترا

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۵/۱۲/۲۴

متن اطلاعیه::

كليه كلاسهاي پنجشنبه 12/26 و جمعه 12/27  دكترا و ارشد تعطيل مي باشد .