متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :فهرست شماره هاي تماس جديد دانشگاه

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۰۲/۱۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

فهرست شماره هاي تماس جديد دانشگاه

از دكمه دانلود فايل آن را دريافت نماييد.