متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه اعضاي هيات علمي محترم

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :حمید طاهری

تاریخ :۱۳۹۶/۰۲/۱۱

متن اطلاعیه::

اعضاي محترم هيات علمي  توليدات علمي و محصولات خود را كه قابليت تجاري سازي و ارائه به سازمان ها و صنايع كشور را دارا مي باشند تا تاريخ 95/02/31ارائه نمايند.