متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعطيلي كلاسهاي جمعه96/2/22

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :لیلی شاهدي

تاریخ :۱۳۹۶/۰۲/۱۸

متن اطلاعیه::

كليه كلاسهاي جمعه 96/2/22 تعطيل مي باشد .