متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برنامه امتحانات ترم دوم 95

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۰۲/۲۳