متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاسهاي جمعه 2/29

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۰۲/۲۵

متن اطلاعیه::

كليه كلاسهاي آموزشي جمعه 2/29 برگزار مي شود