متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كارت ورود به جلسه امتحانات

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۰۵/۳۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند:

1-كارت ورود به جلسه امتحانات نيمسال تابستان 96-95 از امروز 30/05/1396 بر روي پورتال دانشجويي قابل دريافت مي باشد.

2-دريافت كارت ورود به جلسه امتحان جهت حضور در امتحان الزامي مي باشد.

3- دانشجويان مجاز به حضور در جلسه امتحاني خواهند بود كه در كارت ورود به جلسه آنها قيد شده است.

4-دانشجوياني كه در يك جلسه دو امتحان بصورت همزمان دارند مي توانند روي شماره صندلي اولين امتحاني كه پاسخ خواهند داد نشسته و پس از پاسخگويي وتحويل آن نسبت به دريافت برگ امتحان دوم و امضاء صورتجلسه اقدام نموده و به محل صندلي خود بازگردند.

5-دانشجوياني كه قصد حذف درس خود را دارند مي توانند حداكثر تا نيم ساعت بعد از شروع امتحان، ضمن اعلام كتبي انصراف از امتحان در ليست حضور و غياب و امضاء آن، جلسه امتحان را ترك نمايند.

6-همراه داشتن هرگونه وسايل الكترونيكي از قبيل تلفن همراه و ماشين حساب حافظه دار و .... در جلسه امتحان حتي به صورت خاموش، خلاف مقررات مي باشد و برخورد قانوني خواهد شد.

7-همراه داشتن هر گونه يادداشت، كف نوشته، نوشتن پشت و روي كارت ورود به جلسه و ماشين حساب، همراه داشتن جزوه و ... قبل و بعد از توزيع سوالات، چه مرتبط به امتحان و چه غير مرتبط،  تخلف محسوب شده و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

باتشكر

اداره امتحانات