متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه 95

مرتبط با :مدیریت معاونت پژوهش و فناوری

نگارنده :محمود سلیمانپور مقدم

تاریخ :۱۳۹۶/۰۳/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان و اعضاي هيات علمي محترم

ليست نشريات جعلي و بي اعتبار منتهي به بهمن 1395