متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :آغاز انتخاب رشته كارشناسي ارشد

مرتبط با :حوزه ریاست

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۶/۰۴/۰۸

متن اطلاعیه::

جهت انتخاب رشته مقطع كارشناسي ارشد واحدقاينات ودر رشته هاي مشاوره ،روانشناسي ، مديريت بازرگاني و... به سايت azmoon.org مراجعه نماييد. مهلت انتخاب رشته  96/4/17 تلفن تماس 05632495100